PATRIC LUNDSTRÖM (S)

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
GRANS UTVECKLINGSCENTRUM Ledamot 2021-10-01 2022-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
KOMMUNSTYRELSE Vice ordförande 2021-10-01 2022-12-31
KRISLEDNINGSNÄMND Vice ordförande 2021-11-01 2023-03-13
LANDSBYGDSPOLITISKT RÅD Ledamot 2021-10-01 2022-12-31
NORRBOTTENS KOMMUNERS STYRELSE Ersättare 2021-10-01 2022-12-31
Näringslivsråd Ersättare 2021-10-11 2022-12-31
PITEÅ ALLMÄNNA NÄRINGSLIVSFOND Vice ordförande 2021-10-01 2022-12-31
PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB Vice ordförande 2021-10-01 2022-12-31
PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB Vice ordförande 2019-05-13 2023-05-30
PLAN- OCH TILLVÄXTKOMMITTÉ Vice ordförande 2021-10-01 2022-12-31