KOMMUNSTYRELSE

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (30 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundström Patric Socialdemokraterna Ordförande 1
Nilsson Kata Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Sjölund Majvor Centerpartiet Andre vice ordförande 3
Li Nilsson Anton Centerpartiet Andre vice ordförande 4
Johansson Håkan Moderata samlingspartiet Ledamot 5
Danell Claes Socialdemokraterna Ledamot 6
Jonsson Karl Erik Moderata samlingspartiet Ledamot 7
Bergman Carola Socialdemokraterna Ledamot 8
Bergvall Cristian Socialdemokraterna Ledamot 9
Carlsson Stina Vänsterpartiet Ledamot 10
Häggblad Magnus Sverigedemokraterna Ledamot 11
Lindbäck Helén Kristdemokraterna Ledamot 12
Mörk Louise Socialdemokraterna Ledamot 13
Lagesen Aronsson Sara Socialdemokraterna Ledamot 14
Nordin Anders Skol- och landsbygdspartiet Ledamot 15
Gunnarsson Jonas Socialdemokraterna Ersättare 16
Bergman Daniel Moderata samlingspartiet Ersättare 17
Eriksson Sanna Socialdemokraterna Ersättare 18
Hansson Tomas Socialdemokraterna Ersättare 19
Sandlund Ellinor Moderata samlingspartiet Ersättare 20
Vesterberg Richard Socialdemokraterna Ersättare 21
Elowson Mats Socialdemokraterna Ersättare 22
Hortlund Lage Sverigedemokraterna Ersättare 23
Borg Mikael Vänsterpartiet Ersättare 24
Hall Sara Skol- och landsbygdspartiet Ersättare 25
Hallqvist Per Socialdemokraterna Ersättare 26
Hylander Sara Socialdemokraterna Ersättare 27
Dahlberg Mats Miljöpartiet Ersättare 28
Berglund Marika Centerpartiet Ersättare 29
Granström Johannes Centerpartiet Ersättare 30