MATS DAHLBERG (MP)

Kontaktinformation

E-post:
mats.dahlberg@pitea.se

Bild på MATS DAHLBERG

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragStartSlut
FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA STYRELSE Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLANS STIFTELSE Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
GRANS UTVECKLINGSCENTRUM Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
HUVUDMÄN I SPARBANKEN NORD Huvudman 2019-01-01 2022-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
KOMMUNSTYRELSE Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
KRISLEDNINGSNÄMND Ersättare 2019-03-01 2023-03-13
NORRBOTTENS KOMMUNERS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE Ombud 2019-01-01 2022-12-31
PITEÅ ALLMÄNNA NÄRINGSLIVSFOND Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB Ordförande 2019-05-13 2023-05-30
REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
VALNÄMND Ledamot 2019-01-01 2022-12-31