Råd (5 st)

Piteå kommun har ett antal råd för intresseorganisationer till vilka både politiker och ledamöter från intresseorganisationerna är valda. Råden sammanträder 4-6 gånger per år.