FÖREBYGGANDERÅD

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (24 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Bergvall Cristian Socialdemokraterna Ledamot 1
Li Nilsson Anton Centerpartiet Ersättare 2
Björkman Forsman Marita Socialdemokraterna Ledamot 3
Platni Maria Vänsterpartiet Ersättare 4
Långström Anna Centerpartiet Ledamot 5
Vikström Ella Socialdemokraterna Ersättare 6
Rönnholm Marie Centerpartiet Ledamot 7
Qvarnström Elisabeth Vänsterpartiet Ersättare 8
Lysholm Britta Maria Centerpartiet Ledamot 9
Fält Maria Vänsterpartiet Ledamot 10
Blom Evelina Centerpartiet Ersättare 11
Markström Malin Sjukvårdspartiet Ersättare 12
Vakant Ledamot Föreningsrepresentant 13
Wikslund Maria Oberoende Ledamot Föreningsrepresentant 14
Sundqvist Tommy Oberoende Ledamot Föreningsrepresentant 15
Öhrberg Tomas Oberoende Ledamot Föreningsrepresentant 16
Högberg Stefan Oberoende Ledamot Föreningsrepresentant 17
Vakant Oberoende Ledamot Föreningsrepresentant 18
Carlzon Stig Roland Oberoende Ersättare Föreningsrepresentant 19
Bengtsson André Oberoende Ersättare Föreningsrepresentant 20
Eriksson Tommy Oberoende Ersättare Föreningsrepresentant 21
Wennberg Moa Oberoende Ersättare Föreningsrepresentant 22
Vakant Oberoende Ersättare Föreningsrepresentant 23
Vakant Oberoende Ersättare Föreningsrepresentant 24