Sökresultat

Personer (262 st)

Efternamn Förnamn Parti
Ahlkvist Vaattovaara Lena
Aldrin Staffan
Alenius Stefan S
Almqvist Lottie C
Andersson Elisabeth
Andersson Peter
Andersson Bo C
Andersson Robert KD
Andersson-Strand Jörgen
Askenryd Stefan S
Azari Mojgan S
Bengtsson André
Berg Anders S
Berg Emil
Berg David M
Berglund Marika C
Berglund Britta L
Bergman Daniel M
Bergman Carola S
Bergstedt Annika
Bergstedt Berit V
Bergström Anna V
Bergvall Cristian S
Bjernhagen Tommy SJV
Björkman Isabella S
Björkman Forsman Marita S
Bladh Nina S
Blom Evelina C
Bogren Dalberg Anna S
Borg Mikael V
Bucht Jenny
Burström Magnus SLP
Bylund Daniel KD
Bäcklund Röckner Helene
Bäckström Magnus M
Bärling Andreas
Cabral Regis S
Carlsson Stina V
Carlzon Stig Roland
Dahlberg Mats MP
Dahlblom Gunilla V
Danell Claes S
Danielsson Matilda KD
Edeblom Ola S
Edlund Benny
Edström Leif S
Ehlin Agneta C
Eichwurzel Wilhelm Carola S
Eklund Tomas S
ELFSTRÖM JOHAN V
Elowson Mats S
Eriksson Lucas KD
Eriksson Tommy
Eriksson Sanna S
Eriksson Samuel
Eriksson Agnetha S
Eriksson Peter S
Eriksson Hans Göran S
Eriksson Jonny M
Esberg Ann-Kristin SD
Fernberg John
Forsberg Krickan S
Forsberg Josefina KD
Fält Britt V
Fält Maria V
Granberg Lars S
Granberg Lisa KD
Granström Rikard S
Granström Johannes C
Gunnarsson Jonas S
Gustafsson Mats SD
Gyllenhaal Lars KD
Göransson Rut Ober
Hall Sara SLP
Hallqvist Per S
Hammarbäck Olof KD
Hannu Maria MP
Hansson Mathias S
Hansson Tomas S
Hardselius Mats Torgny
Hartman Ulf C
Hedkvist Marianne S
Hedman Per-Olov
Hellsten Jörgen M
Hellström Samuel
Hjelte Daniel S
Hjelte Jessica S
Hjälte Sara V
Hofslagare Pernilla
Holmquist Maria V
Holmqvist Inga
Hortlund Stefan Gustaf S
Hortlund Lage SD
Hylander Sara S
Häggblad Magnus SD
Hägglöf Margareta M
Högberg Stefan
Isaksson Ann-Kristin C
Isaksson Linda M
Johansson Adrian S
Johansson Margit Elisabet S
Johansson Håkan M
Johansson Inga S
Johansson Jan
Johansson Elin V
Jonsson Bo S
Jonsson Karl Erik M
Jonsson Gunnel Maria C
Jonsson Micael
Jonsson Gun S
Karlberg Erika Ober
Karlsson Urban
Karlström Lars
Kiffen Vaktnäs Paula S
Källström Marlene SD
Lagesen Aronsson Sara S
Lahti Gretel Ann-Christin MP
Lahti Annika V
Larsson Lars SLP
Larsson Krister M
Larsson Tim S
Larsson Ingemar M
Larsson Sara S
Levander Jens
Li Nilsson Anton C
Lind Andreas
Lindberg Mariann S
Lindberg Elisabeth S
Lindbäck Helén KD
Lindeberg Ulf SD
Lindgren Lars Erik S
Lindkvist Mona Birgitta M
Lindkvist Gun
Lindström Ulf M
Lindström Tommy M
Lindström Maj-Britt S
Lindström Cecilia
Lundberg Björn Ober
Lundberg Anna S
Lundberg Josefin
Lundgren Annica S
Lundgren Louise KD
Lundgren Johannes KD
Lundgren Berit KD
Lundgren Lidén Carola C
Lundkvist Gunnar
Lundkvist Anders S
Lundkvist Monika
Lundqvist Kerstin M
Lundström Jan C
Lundström Patric S
Lundström Hans Gustav C
Lysholm Britta Maria C
Långström Torgny C
Långström Anna C
Marklund Ulf
Markström Malin SJV
Mikaelsson Aasa Lena
Myrestam Gun C
Mörk Louise S
Nilsson Dan S
Nilsson Maj Åsa Elisabet
Nilsson Sven Eric Robin S
Nilsson Ingrid KD
Nilsson Svea Gudrun Maria
Nilsson Kata S
Nilsson Fredrik
Nilsson Linda
Nordin Anders SLP
Nordkvist Lena V
Nordkvist Pernilla S
Nordlund Gunnar MP
Nordlund Eva SLP
Nordmark Åsa M
Nordstrand Annika
Norén Anneli S
Nyman Britt-Louise C
Nyman Johannes
Nyström Magnus S
Olsson Sten M
Oskarsson Christina
Pedersen Veronica S
Persson Emmeli S
Pettersson Greger V
Pettersson Assar
Pettersson Sven-Gösta S
Pettersson Lars Ivar C
Platni Maria V
Plym Forshell Gunnar M
Pääjärvi Mats
Qvarnström Elisabeth V
Rahkola Rut S
Ridderstråle Peter SLP
Risberg Staffan
Roslund Peter S
Russell Catrin C
Rönnholm Marie C
Sandberg Jan-Eric M
Sandkvist Christina S
Sandlund Ellinor M
Sari-Aslani Massoud S
Sjödin Ulf S
Sjölund Majvor C
Sjöström Inger Kristina
Skog Christina
Skoog Anders C
Spinnell Ulla S
Spångö Anna MP
Stenberg Helena S
Stenmark Daniel
Stenvall Per C
Stenvall Eila KD
Stenvall Viksten Malin M
Stoltz Per-Håkan V
Strand Irma Inga-Britt
Strand Doris Birgitta
Strandberg Hans M
Stålberg Björn SD
Sundqvist Tommy
Szögi Agnes S
Sämfors Ann-Katrine S
Sävenstedt Gerd S
Sävenstedt Stefan S
Söderberg Benny V
Tiburzi Markus
Truedsson Maria S
Wahlström Veronica M
Wallstén Gunilla M
Wennberg Moa
Wennerbrandt Sevastik Bodil S
Vesterberg Richard S
Westling Malin Sofi
Vidman Elisabeth S
Wiinikka Sara S
Vikberg Lina Ober
Viklund Roger
Viklund Henrik C
Viklund Leif C
Wiklund Jonas
Vikman Leif
Wikman Åsa
Wikslund Maria V
Wiksten Ulf Björn Olof
Vikström Ella S
Vikström Lars V
Vikström Jonas S
Vikström Urban S
Wikström Mikael M
Wikström Erik S
Willberg Lars-Erik MP
Winblad von Walter Kjell Nicklas
Wirtala Johan
Åberg Sylvia KD
Åström Ann-Christin SJV
Åström Jonny SJV
Åström Martin SJV
Åström Anton C
Öberg Jan Sture
Öberg Joakim
Öberg Kjell-Åke
Öhrberg Tomas
Ölund Hans C