Fackliga/administativa bolagsrepresentanter (1 st)

Fackliga samt administrativa tjänstemän i bolag