FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLANS STIFTELSE

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nilsson Kata Socialdemokraterna Ledamot 1
Sjölund Majvor Centerpartiet Ledamot 2
Björkman Forsman Marita Socialdemokraterna Ersättare 3
Holmquist Maria Vänsterpartiet Ersättare 4