KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Berg Anders Socialdemokraterna Ordförande 1
Plym Forshell Gunnar Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Lundström Hans Gustav Centerpartiet Ledamot 3
Eriksson Hans Göran Socialdemokraterna Ledamot 4
Hellsten Jörgen Moderata samlingspartiet Ledamot 5