PITEENERGI HANDEL AB LEKMANNAREVISORER

Mandatperiod: 2023-05-17 - 2027-05-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundström Hans Gustav Centerpartiet Lekmannarevisor 1
Plym Forshell Gunnar Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor ersättare 2