PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB

Mandatperiod: 2023-05-17 - 2027-05-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Viklund Henrik Centerpartiet Ordförande 1
Bergman Carola Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Sandberg Jan-Eric Moderata samlingspartiet Ledamot 3
Mörk Louise Socialdemokraterna Ledamot 4
Sari-Aslani Massoud Socialdemokraterna Ledamot 5
Åström Martin Sjukvårdspartiet Ledamot 6
Wiklund Jonas Oberoende Ledamot extern kommunalt bolag 8