NÄMNDEMÄN LULEÅ TINGSRÄTT

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31