GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Eriksson Agnetha Socialdemokraterna Ordförande 1
Andersson Robert Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Göransson Rut Kristdemokraterna Ledamot 3
Viklund Leif Centerpartiet Ledamot 4
Hortlund Stefan Gustaf Socialdemokraterna Ledamot 5
Norén Anneli Socialdemokraterna Ledamot 6
Sämfors Ann-Katrine Socialdemokraterna Ersättare 7
Karlberg Erika Moderata samlingspartiet Ersättare 8