SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA NORRBOTTEN REVISORER

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Berg Anders Socialdemokraterna Revisor 1