ANN-LOUISE HAGSTRÖM (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ann-louise.hagstrom@pitea.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
GODE MÄN FASTIGHETSBILDNINGSÄRENDEN Gode man 2019-01-01 2022-12-31