GÖRAN STENLUND (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31