GÖRAN STENLUND, Älvsbyn (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND PITEÅ OCH ÄLVSBYNS KOMMUNER Ersättare 2019-01-01 2022-12-31