Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
E-NÄMND
FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMND
GEMENSAM SERVICENÄMND ÄLVSBYN/PITEÅ
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUNSTYRELSEN
GEMENSAM KOST- OCH SERVICENÄMND PITEÅ/LULEÅ
MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMND
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN
VALNÄMND
Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner